Schulz robi video!

Schulz robi video do Social Mediów

Więcej

Schulz robi video do Social Mediów

Rozruszaj swoje kanały SM z video. Wymyślimy i zrobimy dla ciebie wszystkie dostępne formaty video na twój profil:

 • animacje 2D, 3D,
 • bumpery,
 • video promocyjne,
 • video angażujące.

Schulz robi video produktowe

Więcej

Schulz robi video produktowe

Konsument kupuje oczami, więc zrobimy dla ciebie takie animacje produktowe, od których nie oderwie wzroku. Serio.

 • animacja packshotów,
 • influencer video,
 • animacje poklatkowe,
 • prezentacje video,
 • OOH video...

...i niestandardowe też. Lubimy wyzwania.

Schulz robi video branżowe
i wizerunkowe

Więcej

Schulz robi video branżowe i wizerunkowe

Nie wystarczy robić fajne rzeczy – trzeba jeszcze umieć o nich opowiedzieć. Ta część będzie po naszej stronie.

 • spoty wizerunkowe,
 • video bazujące na gotowych materiałach,
 • relacje z eventów, jubileusze, backstage,
 • materiały PR, EB, video CSR,
 • livestream, webinary, szkolenia, podcasty,
 • video prezentacje dla handlowców...

...i wszystko, czego jeszcze potrzebujesz.

Schulz robi to dobrze

Już wiesz, co robimy. Teraz pytanie brzmi - jak? Odpowiedź jest bardzo prosta: robimy to dobrze. A do tego w czasie i budżecie, jaki przewidujesz. Zajmujemy się projektem kompleksowo.

Wszystko jasne?

No to startujemy

Kontakt

Tutaj jest miejsce na zostawienie danych kontaktowych.
Podaj swoje imię, nazwisko i numer telefonu lub adres e-mail, a odezwie się do ciebie nasz najfajniejszy New Business.

Twoja wiadomość została wysłana
Pełna treść zgód

Gotowe! Teraz piłka jest po naszej stronie

Czekaj na kontakt z naszym New Businessem. Pierwszy krok do Twojego własnego video jest za Tobą! ;)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Schulz sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181178, posiadająca numer NIP 945- 172-18-41 oraz kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 PLN (dalej jako „Schulz”).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu świadczenia usług na Państwa rzecz oraz kontaktu z Państwem w celu świadczenia usług przez okres niezbędny do świadczenia usług lub na Państwa rzecz oraz kontaktu z Państwem w celu świadczenia usług.

Ponadto dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń celem ewentualnego wykazania prawidłowego ich przetwarzania.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług lub kontakt z Państwem.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Państwa zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe do Administratora Państwa danych osobowych są takie jak na wstępie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – firma Schulz sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000181178, posiadająca numer NIP 945-172-18-41 oraz kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 PLN (dalej jako „Schulz”) w celu marketingu bezpośredniego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku mam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

Wyrażona przeze mnie zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”